Dorpsradio.nl

Altijd Dichtbij !!!!

Huidig nummer

Titel

Artiest

de Praatvogels (14 mei2023) Afl 55

14/05/2023

[PODCAST]

Het hoorspel van Dorpsradio.nl

Aflevering 55
De geschiedenis heeft ons geleerd dat wij van de geschiedenis niets hebben geleerd. Mislukkingen, bedrog, vuige romantiek, nooit-verrichte heldendaden, we worden er altijd weer opnieuw mee geconfronteerd. Natuurlijk zijn er integere historici, maar hun nijver speurwerk wordt overschreeuwd door populisten, valse profeten en andere geschiedenis-vervalsers. En de geheime dienst van de taalpolitie is meedogenloos. Sylvain Iphemenco legt het uit.
Dorpsradio.nl

Altijd Dichtbij !!!!

Huidig nummer

Titel

Artiest